Kdo jsme?

Sbor dobrovolných hasičů, založený 26. 3. 1898. Popudem se stal požár, který vypukl 5. 5. 1897 ve chlévě hospodářské usedlosti. O založení se nejvíc zasloužil Josef Novotný, který svolal občany do hostince a přednesl zde řeč o nutnosti sboru v obci pro větší bezpečnost obyvatel a majetku. Zakládajících členů bylo tehdy 7, přispívajících 20, činných 28. Téhož roku se zakoupila stříkačka a výzbroj.

Prvního požáru se sbor účastnil 12. 6. ve Mladči, prvního župního sjezdu v Pňovicích 26. 6. 1898.

SDH Měrotín je stále živou organizací. I dnes v rámci jeho působení pořádají jeho členové různé kulturní i sportovní akce.

Mladí členové sestavili závodní družstvo, nechali si modernizovat techniku a výzbroj, účastní se sportovních soutěží Olomoucké noční ligy a dalších, ale také běžných závodů pořádaných okolními i vzdálenějšími vesnicemi. Sbor se věnuje i nejmladší generaci, cvičí dvě družstva dětí, ale také střední a starší generace není opomíjená, závodí též družstvo „veteránů“.

Sbor pravidelně pořádá výroční valné hromady, kde se hodnotí činnost sboru a vytyčují se nové cíle. Již tradičně SDH Měrotín pořádá Memoriál Josefa Vitoula (Josef Vitoul byl jedním ze zakládajících členů) pod záštitou p. Ing. Ladislava Vitoula, majitele firmy Vápenka Vitoul. Sbor dále každoročně pořádá noční soutěž zařazenou do Olomoucké noční ligy pod záštitou firmy N.F.I. Metall, která je hojně navštěvována.

Areál Parduska

Jedete k nám na soutěž nebo na trénink? Náš hasičský areál se nachází na kopci Parduska, pro ulehčení přikládáme mapu, jak se k nám dostanete.

Kontakt

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Měrotín

Měrotín 19
783 24 Slavětín

IČ : 69210462
BÚ : 2602818423/2010
Datová schránka : pvgapzk

Starosta / Jednatel

Ing. Štěpán Šmída
739 112 798
starosta@sdh.merotin.cz

Náměstek (místostarosta)

Aleš Papajk
603 178 465
namestek@sdh.merotin.cz

Vedoucí kolektivu MH

Bc. Patrik Horák
739 716 606
mladez@sdh.merotin.cz