Placení členských příspěvků v roce 2021

Členské příspěvky lze zaplatit na rok 2021 těmito způsoby Za člena se platí 100 Kč( Děti ve věku do 18ti let k 1.1.2021 neplatí v SDH Měrotín členské příspěvky. Platí za ně sbor. ) 

  1. V hotovosti na adrese Měrotín 18 bude předán příjmový pokladní doklad oproti podpisu platícího.
  2. Na bankovní účet sboru   BÚ : 220022594/0300     kde uvedete buď variabilní symbol číslo vaší členské průkazky SDH, nebo do zprávy pro příjemce uvedete Jméno a příjmení, za koho se platí. Je možné zaplatit i za více členů jedním převodem, v tom případě napište všechny, za koho platíte do zprávy pro příjemce.

 Chtěl bych Vám ještě jednou touto bohužel neosobní formou poděkovat za letošní práci a všem, kteří nás podpořili, patří stejné poděkování. V novém roce ať prožíváme méně omezení a více radosti ze společného konání.

 
 

Přihlášení

CAPTCHA
Ověřovací grafika. Pozor je case sensitive, čili dodržujte velká a malá písmena
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.